จับตา ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย หาทางออกที่เป็นธรรมจากวิกฤติเศรษฐกิจ ก่อนเกิดสึนามิของการเป็นหนี้

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภค จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘การแก้ไข พ.ร.บ.ล้มละลาย เพื่อ ‘ชีวิตใหม่’ หลังโควิด-19’ เพื่อร่วมพูดคุยหาแนวทางปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย ฉบับที่ 11 พ.ศ. … ให้บุคคลธรรมดามีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยื่นล้มละลายโดยสมัครใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปราศจากหนี้สินได้อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

โควิด วิกฤติหนี้ กับข้อเสนอแนะแก้หนี้ที่เป็นธรรม เยียวยาให้ตรงจุด ผลักดันกฎหมายยื่นล้มละลายโดยสมัครใจ

วันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) จัดเสวนาออนไลน์ ‘โควิด วิกฤติหนี้: ผีซ้ำด้ำพลอย ทางออกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม’ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อสะท้อนปัญหาการจัดการหนี้สินในสถานการณ์โควิด และร่วมกันนำเสนอว่ารัฐควรออกมาตรการอย่างไรเพื่อให้ทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตินี้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ได้เวลาออกกฎหมายล้มละลายโดยสมัครใจสำหรับบุคคล

หลายคนอาจรู้สึกว่าภาวะ ‘ล้มละลาย’ หมายถึงความล้มเหลวที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเด็ดขาดและรู้สึกอับอาย แต่ในความจริงแล้วการยื่นขอล้มละลายมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ทำให้หยุดภาระดอกเบี้ยและกลับมาทำแผนจัดการหนี้เพื่อหาทางออก ในอีกมุมหนึ่ง กฎหมายล้มละลายจึงเป็นการสร้าง ‘ชีวิตใหม่’ ให้กับลูกหนี้ แต่น่าเสียดายที่กฎหมายล้มละลายโดยสมัครใจนั้นเปิดโอกาสให้กับลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ทั้งที่ในขณะนี้คนจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญผลกระทบจาก โควิด-19 จนแบกรับหนี้ไม่ไหวเช่นเดียวกับการบินไทย