มาเถอะจะคุย: จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ คุยกับ สฤณี อาชวานันทกุล ว่าด้วย ‘โควิด วิกฤติหนี้’

จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ คุยกับ สฤณี อาชวานันทกุล จาก Fair Finance Thailand ว่าด้วย ‘โควิด วิกฤติหนี้? การจัดการหนี้ที่ต้องเตรียมตัวหลังจบโควิด-19’ บทสนทนาที่ชวนเฝ้ามองสถานการณ์หนี้สินอันมาจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับโรคระบาด สถานการณ์เช่นนี้กระทบกับลูกหนี้รายย่อยอย่างไร นี่คือ 30 นาทีของการชวนสังคมเฝ้ามองอย่างลึกซึ้ง และหาทางออกร่วมกัน