เกิดเป็นครูบ่กู้แต่ระเบิด ปัญหาหนี้ทบหนี้ของครูอัตราจ้าง

วิกฤติโรคระบาด COVID-19 สร้างความสั่นสะเทือนถึงปากท้องของผู้คนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ตั้งแต่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึงคนตัวเล็กตัวน้อย เช่น ครูอัตราจ้าง

หนี้ซ้ำ หนี้ซ้อน ของแม่บ้านออนไลน์

หลายคนถูกลดชั่วโมงทำงาน ถูกเลิกจ้าง หางานทำไม่ได้ รายรับหดหาย รายจ่ายเท่าเดิม เพิ่มเติมคือหนี้สินและดอกเบี้ยที่เบ่งบาน คุยกับแม่บ้านออนไลน์ ในภาวะเศรษฐกิจหยุดชะงักจากโควิด-19

เศรษฐกิจติดเชื้อ เยียวยาแล้วยังไง อ่านลมหายใจผู้ค้าริมทาง กับ กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์

กฤษฎา ธระโกศลพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นสนใจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ค้าริมทางเท้าจากการเป็นผู้ช่วยวิจัยในการศึกษาแรงงานนอกระบบชิ้นหนึ่ง ก่อนหน้านี้เขาศึกษาเรื่องขบวนการแรงงานและแรงงานข้ามชาติม จนกระทั่งเขามีโอกาสได้ทำวิจัยเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบอีกครั้ง จึงเข้าไปคุยกับผู้ค้าร้านแผงลอย ทำแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ค้าริมทางเท้าโดยตรงกว่า 60 คน จนรับรู้สภาพทุกข์ร้อนในชีวิตผู้คนที่เขาได้ไปสัมผัส

1 2