จับตา ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย หาทางออกที่เป็นธรรมจากวิกฤติเศรษฐกิจ ก่อนเกิดสึนามิของการเป็นหนี้

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภค จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘การแก้ไข พ.ร.บ.ล้มละลาย เพื่อ ‘ชีวิตใหม่’ หลังโควิด-19’ เพื่อร่วมพูดคุยหาแนวทางปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย ฉบับที่ 11 พ.ศ. … ให้บุคคลธรรมดามีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยื่นล้มละลายโดยสมัครใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปราศจากหนี้สินได้อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

ผลักดันกฎหมายยื่นล้มละลายโดยสมัครใจ ไม่ใช่แค่นิติบุคคล แต่คนทั่วไปควรได้รับสิทธิเท่ากัน

การมาเยือนของโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อปากท้องของคนไทยโดยถ้วนหน้า ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ยิ่งเมื่อรัฐประกาศมาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักงัน ประชาชนทั่วประเทศขาดรายได้ฉับพลัน ซํ้าเติมภาวะหนี้สินครัวเรือนให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลายเป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติที่แผ่ขยายวงกว้างและซึมลึกยาวนาน

โควิด วิกฤติหนี้ กับข้อเสนอแนะแก้หนี้ที่เป็นธรรม เยียวยาให้ตรงจุด ผลักดันกฎหมายยื่นล้มละลายโดยสมัครใจ

วันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) จัดเสวนาออนไลน์ ‘โควิด วิกฤติหนี้: ผีซ้ำด้ำพลอย ทางออกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม’ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อสะท้อนปัญหาการจัดการหนี้สินในสถานการณ์โควิด และร่วมกันนำเสนอว่ารัฐควรออกมาตรการอย่างไรเพื่อให้ทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตินี้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

รายได้ลดลงเฉลี่ย 1 ใน 3 หนี้สินเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า ผลวิจัยพบปัญหาโควิดซ้ำเติมวิกฤติหนี้

โควิด-19 ที่ระบาดในระลอกหลังสร้างผลกระทบมากกว่าที่คาด ตัวเลขคนติดเชื้อและเสียชีวิตยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการป้องกันการระบาด เช่น การล็อกดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักงัน ประชาชนขาดรายได้ หนี้สินที่สูงอยู่แล้ว กลายเป็นระเบิดเวลาที่มีตัวแปรคือสายป่านสั้นยาวของแต่ละครัวเรือน

‘โค้ชหนุ่ม’ จักรพงษ์ เมษพันธุ์: ลูกหนี้ไม่ได้ต้อยต่ำ เจ้าหนี้ไม่ได้เหนือกว่า เรามีศักดิ์และสิทธิ์เจรจา ‘หนี้ที่เป็นธรรม’

ช่วงเวลาที่สถานะทางเศรษฐกิจอยู่ในจุดวิกฤต ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่างเผชิญกับภาวะเปราะบาง คุยกับโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ เจ้าสำนัก Money Coach ในประเด็นหนี้เป็นธรรม

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในวิกฤติโควิด-19

พาดูมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในวิกฤติโควิด-19 ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสินเชื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการ สินเชื่อเพื่อลูกหนี้รายย่อย และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของประเทศ แต่ทำไมถูกรัฐไทยทิ้งไว้ข้างหลัง

ฟังเสียงสะท้อนของชีวิตผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ที่ต้องดิ้นรนอย่างสุดชีวิตด้วยกำลังเฮือกสุดท้าย ในวันที่วิกฤติโรคระบาด

เมื่อ Sex Worker ไม่ได้เป็นอาชีพ จึงเข้าไม่ถึงการเงิน

วิกฤติโรคระบาด COVID-19 สร้างความสั่นสะเทือนถึงปากท้องของผู้คนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ตั้งแต่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึงคนตัวเล็กตัวน้อย รวมถึงอาชีพ sex worker

1 2