กำหนดการเสวนาออนไลน์ “โควิด วิกฤติหนี้ ผีซ้ำด้ำพลอย ทางออกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”

เมื่อโควิดทำให้รายรับสวนทางกับหนี้สิน ทางออกที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายควรเป็นอย่างไร พบกับเวทีเสวนาออนไลน์ “โควิด วิกฤติหนี้: ผีซ้ำด้ำพลอย ทางออกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”