Read

จับตา ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย หาทางออกที่เป็นธรรมจากวิกฤติเศรษฐกิจ ก่อนเกิดสึนามิของการเป็นหนี้

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภค จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘การแก้ไข พ.ร.บ.ล้มละลาย เพื่อ ‘ชีวิตใหม่’ หลังโควิด-19’ เพื่อร่วมพูดคุยหาแนวทางปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย ฉบับที่ 11 พ.ศ. … ให้บุคคลธรรมดามีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยื่นล้มละลายโดยสมัครใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปราศจากหนี้สินได้อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

iambuggo

October 8, 2021

มาเถอะจะคุย: จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ คุยกับ สฤณี อาชวานันทกุล ว่าด้วย ‘โควิด วิกฤติหนี้’

จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ คุยกับ สฤณี อาชวานันทกุล จาก Fair Finance Thailand ว่าด้วย ‘โควิด วิกฤติหนี้? การจัดการหนี้ที่ต้องเตรียมตัวหลังจบโควิด-19’ บทสนทนาที่ชวนเฝ้ามองสถานการณ์หนี้สินอันมาจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับโรคระบาด สถานการณ์เช่นนี้กระทบกับลูกหนี้รายย่อยอย่างไร นี่คือ 30 นาทีของการชวนสังคมเฝ้ามองอย่างลึกซึ้ง และหาทางออกร่วมกัน

ผลักดันกฎหมายยื่นล้มละลายโดยสมัครใจ ไม่ใช่แค่นิติบุคคล แต่คนทั่วไปควรได้รับสิทธิเท่ากัน

การมาเยือนของโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อปากท้องของคนไทยโดยถ้วนหน้า ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ยิ่งเมื่อรัฐประกาศมาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักงัน ประชาชนทั่วประเทศขาดรายได้ฉับพลัน ซํ้าเติมภาวะหนี้สินครัวเรือนให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลายเป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติที่แผ่ขยายวงกว้างและซึมลึกยาวนาน

โควิด วิกฤติหนี้ กับข้อเสนอแนะแก้หนี้ที่เป็นธรรม เยียวยาให้ตรงจุด ผลักดันกฎหมายยื่นล้มละลายโดยสมัครใจ

วันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) จัดเสวนาออนไลน์ ‘โควิด วิกฤติหนี้: ผีซ้ำด้ำพลอย ทางออกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม’ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อสะท้อนปัญหาการจัดการหนี้สินในสถานการณ์โควิด และร่วมกันนำเสนอว่ารัฐควรออกมาตรการอย่างไรเพื่อให้ทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตินี้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ สถานการณ์และความต้องการของลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เอกสารผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และสไลด์แถลงสรุปผลการศึกษา สถานการณ์และความต้องการของลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand)

รายได้ลดลงเฉลี่ย 1 ใน 3 หนี้สินเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า ผลวิจัยพบปัญหาโควิดซ้ำเติมวิกฤติหนี้

โควิด-19 ที่ระบาดในระลอกหลังสร้างผลกระทบมากกว่าที่คาด ตัวเลขคนติดเชื้อและเสียชีวิตยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการป้องกันการระบาด เช่น การล็อกดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักงัน ประชาชนขาดรายได้ หนี้สินที่สูงอยู่แล้ว กลายเป็นระเบิดเวลาที่มีตัวแปรคือสายป่านสั้นยาวของแต่ละครัวเรือน

กำหนดการเสวนาออนไลน์ “โควิด วิกฤติหนี้ ผีซ้ำด้ำพลอย ทางออกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”

เมื่อโควิดทำให้รายรับสวนทางกับหนี้สิน ทางออกที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายควรเป็นอย่างไร พบกับเวทีเสวนาออนไลน์ “โควิด วิกฤติหนี้: ผีซ้ำด้ำพลอย ทางออกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”

‘โค้ชหนุ่ม’ จักรพงษ์ เมษพันธุ์: ลูกหนี้ไม่ได้ต้อยต่ำ เจ้าหนี้ไม่ได้เหนือกว่า เรามีศักดิ์และสิทธิ์เจรจา ‘หนี้ที่เป็นธรรม’

ช่วงเวลาที่สถานะทางเศรษฐกิจอยู่ในจุดวิกฤต ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่างเผชิญกับภาวะเปราะบาง คุยกับโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ เจ้าสำนัก Money Coach ในประเด็นหนี้เป็นธรรม

วิธีจัดการหนี้ช่วงโควิด-19

‘การจัดการหนี้’ ไม่เคยเป็นเรื่องง่าย ยิ่งในภาวะโควิด-19 ที่หลายคนอาจมีเงินสดตึงมือ โอกาสหารายได้ลดลงมาก จากมาตรการ ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ การจัดการหนี้อย่างเหมาะสม จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญ ที่เราควรรีบจัดการ Fair Finance Thailand ขอแนะนำวิธีดีๆ ในการจัดการหนี้ช่วงวิกฤต เพื่อให้เราเอาตัวรอดจากวันเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

โครงการช่วยเหลือลูกหนี้ ช่วยเราได้เท่าไหร่?

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศให้สถาบันการเงินต่าง ๆ มีมาตรการแบ่งเบาภาระหนี้สินเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้
หลายคนอาจกำลังลังเลว่า ควรเข้าร่วมมาตรการดีหรือไม่ กู้เพิ่มหรือควรจะพักชำระหนี้แบบไหนดี หลายมาตรการก็ดูซับซ้อน แถมมีเยอะจนสับสน ไม่แน่ใจว่าเข้าร่วมมาตรการไปแล้ว จะเกิดผลดีหรือเสียมากกว่ากัน Fair Finance Thailand จึงจัดทำเว็บไซต์ www.fair-debt.org เพื่อช่วยลูกหนี้เปรียบเทียบเงื่อนไขมาตรการของธนาคารต่างๆ และคำนวณผลกระทบต่อภาระหนี้ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ครอบคลุมสินเชื่อ 6 ประเภท จาก 21 สถาบันการเงิน

1 2 3